Линжи хотын Басунцо нуурын үзэмж
( 15 / 26 )

Линжи хотын Басунцо нуурын үзэмж 2023 оны 04 сарын 20 өдөр 17:38

Хятадын баруун өмнөд хэсэгт орших Түвдийн өөртөө засах орны Линжи хотын Басунцо нуурын дээр манан будан хөшиглөжээ.

Вы просмотрели все фото

Хамтрагч байгууллага

Бусад хэлээр