CCTV.com Монгол > Мэдээ > Дотоод мэдээ

Гурван мөрний эх орчмын дархан цаазат байгалийн эзэд

05-11-2021 10:59

Хятадын Хөх мөрөн, Шар мөрөн, Ланцан мөрөн нь Хөннуур Түвдийн өндөрлөгөөс эх авсан томоохон гол мөрд юм. Гурван мөрний эх орчмын байгаль маш өвөрмөц тогтоцтой нь тэндэхийн ан амьтдад өсөн үржих таатай нөхцөл болдог бөгөөд тухайн нутагт байгалийн баялаг ихтэй. Энэ талаарх фото сурвалжлагыг хүлээн авна уу.

Найруулагч:С.Бүрэнбаяр | Эх сурвалж:
CCTV.com