Хүн бараадсан хээрийн амьтад
( 15 / 26 )

Хүн бараадсан хээрийн амьтад 2021 оны 01 сарын 25 өдөр 13:21

Хятадын Гансү мужийн Жиучуан хотын Казахын өөртөө засах шянд бөхөн, үнэг, чоно зэрэг хээрийн амьтдаас гадна сарлаг, илжиг олон байдаг талаар фото сурвалжлага хүргэж байна.

Вы просмотрели все фото