Шинэ оюутнууд
( 15 / 26 )

Шинэ оюутнууд 2020 оны 09 сарын 23 өдөр 11:54

2020 онд их дээд сургуулийн элсэлтийн шалгалтад нийт 10,71 сая сурагч бүртгүүлсэн. Элсэлтийн үнэмлэхээ тосон авсан оюутнууд амьдралынхаа шинэ үеийг эхлүүлэхэд бэлэн болоод байна .

Вы просмотрели все фото