Шувуудын диваажин Янь нуур
( 15 / 26 )

Шувуудын диваажин Янь нуур 2020 оны 08 сарын 13 өдөр 14:44

Шаньши мужийн Янь нуур сүүлийн жилүүдэд хүрээлэн буй орчин, байгаль экологийг хамгаалж, засан сайжруулсанаар шувуудын нутагших таатай газар болжээ. Өнөөгийн байдлаар тус нуурт 200 гаруй төрлийн шувууд нутагшжээ. Эдгээр нь Хятад улсын нэг, хоёрдугаар зэрэглэлийн хамгаалалттай шувууд байна.

Вы просмотрели все фото