CCTV.com Монгол > Мэдээ > Дотоод мэдээ

Гол усны экосистемийг сайжруулж байна

08-05-2020 17:46

Анхүй мужийн Лүжянь шянь голын ёроолын бохирдолтой хэсгийг ухан гаргах, усны урсгал шулуутгах, экологийн нөхөн сэргээлт, голын эрэг орчмын хамгаалалтын барилга байгууламжийг барих зэрэг цогц арга хэмжээ авч гол усны экосистемийг сайжруулж байна. Мөн гол мөрний экосистемд эергээр нөлөөлөх урагмал тарьж идэвхитэй ородлого хийснээр усны чанарыг сайжруулжээ. Эдгээр арга хэмжээг авснаар гол мөрний ус илүү тунгалаг болгож, загас жараахай олширов. Голын эргийн экосистем ч дагалдан сайжирснаар хүмүүсийн амьдрах орчин таатай болж, аялал жуулчлал хөгжин, үерийн хяналтын ажлын ачаалал ч буурчээ. 

 

Найруулагч:С.Бүрэнбаяр | Эх сурвалж:
CCTV.com
Шинэ мэдээ