Нар хиртэлт
( 15 / 26 )

Нар хиртэлт 2020 оны 06 сарын 22 өдөр 15:48

Энэ сарын 21-ний өдөр зуны туйл тохиов. Харин тухайн өдрийн үдээс хойш нар хиртсэн байна. Бээжингээс нарны хиртэлт хэрхэн харагдсаныг фото сурвалжлагаар хүргэж байна.

Вы просмотрели все фото