Эверестийн гайхамшиг
( 15 / 26 )

Эверестийн гайхамшиг 2020 оны 05 сарын 13 өдөр 16:32

Эверестийн 7000 метрээс ирүүлсэн фото сурвалжлагыг хүргэж байна.

Вы просмотрели все фото