CCTV.com Монгол > Мэдээ > Дотоод мэдээ

COVID-19 халдварын эсрэг вакцин эмнэлзүйн туршилтад оржээ

04-14-2020 22:04

COVID-19 халдарын эсрэг вакцин гарган авах ажил ахисаар байна. Энэ сарын 14-нд БНХАУ-ын Төрийн зөвлөлөөс томилсон эрдэм шинжилгээний хамтарсан багаас COVID-19 халдарын эсрэг Хятад улсын судлан бүтээсэн хоёр төрлийн вакцин тус улсын Эм бэлдмэлийг хянан батлах товчооны зөвшөөрөлтөйгөөр эмнэлзүйн судалгааны туршилтад орсныг мэдээлжээ. Үүний зэрэгцээ холбогдох эмнэлзүйн судалгаа, туршилт хамтдаа явагдах болно гэжээ. Тус хоёр төрлийн вакцин нь COVID-19 халдарын эсрэг эмнэлзүйн судалгааны зөвшөөрөл авсан анхны вакцин юм.

Хятадын үндэстэний эм бэлдмэлийн корпорацийн био-технологоор COVID-19 халдарын эсрэг вакцин үйлдвэрлэх баазын эрдэмтэн гарган авсан вакцинд хяналт шалгалт хийж буй нь  

Хятадын үндэстэний эм бэлдмэлийн корпорацийн био-технологоор COVID-19 халдарын эсрэг вакцин үйлдвэрлэх бааз 

Хятадын үндэстэний эм бэлдмэлийн корпорацийн био-технологоор COVID-19 халдарын эсрэг вакцин үйлдвэрлэх газарын ажилтан бэлтгэл ажлаа хийж буй нь

 Хятадын үндэстэний эм бэлдмэлийн корпорацийн био-технологоор COVID-19 халдарын эсрэг вакцин үйлдвэрлэх баазын эрдэмтэн гарган авсан вакцинд хяналт шалгалт хийж буй нь  

 

Найруулагч:С.Бүрэнбаяр | Эх сурвалж:
CCTV.com
Шинэ мэдээ