Үханий өвчин халдварын өмнө фронт дахь ардын цагдаа
( 15 / 26 )

Үханий өвчин халдварын өмнө фронт дахь ардын цагдаа 2020 оны 02 сарын 26 өдөр 13:29

“Өвчин халдварын эсрэг тэмцэгчид Үхань хотод ялалт авчирна. Үхань хотын ялалт Хүбэй мужид ялалт авчирна, Хүбэй мужийн ялалт Хятад улсад ялалт авчирна” хэмээн Хятадын ард түмэн нэгэн үзүүрт сэтгэлийг барьж өвчин халдварын эсрэг ажиллаж байна. Одоо Үхань ялалтад хүрэх хамгийн чухал шатандаа байна. Үүнд нийгмийн эмх журам, аюулгүй байдлыг хамгаалан ажиллаж байгаа ардын цагдаа нар маш чухал үүрэг үйцэтгэж байгаа юм. Тэд андгай тангаргаа дээдлэн үүрэгт ажлаа хуулийн дагуу хийхийн зэрэгцээ эрсдэл өндөртэй бүсэд 24 цагийн турш ээлжлэн жижүүрлэсээр байгааг фото сурвалжлагаар хүргэж байна.

Вы просмотрели все фото