Нийтийн тээврийн ариутгал халдваргүйжүүлэлт
( 15 / 26 )

Нийтийн тээврийн хэрэгсэлийн халдваргүйжүүлэлтийн ариутгал 2020 оны 02 сарын 03 өдөр 16:14

Нийтийн тээврийн ариутгал халдваргүйжүүлэлт эрчимтэй хийж буйг фото сурвалжлага хүргээж байна.

Вы просмотрели все фото