Сар дэлхий хоёрын “уулзалт”
( 15 / 26 )

Сар дэлхий хоёрын “уулзалт” 2019 оны 02 сарын 20 өдөр 10:27

Энэ сарын 19-ны оройн 23:54 үед сар дэлхий хоёр хамгийн их ойртсон бөгөөд 356800 километр зайтайгаар зөрөн өнгөрлөө. Энэ талаарх сонирхолтой фото мэдээллийг хүргэж байна.

Вы просмотрели все фото