Өндөрлөгийн эзэд
( 15 / 26 )

Өндөрлөгийн эзэд 2017 оны 12 сарын 15 өдөр 09:53

Далайн түвшинээс дээш 4600 гаруй метр өндөрт өргөгдсөн Хөх шил хэмээх онгон дагшин нутаг нь Түвд бөхөнгийн оршин амьдархуйн орон зай юм. Энэхүү Өндөр шил хэмээх газарт БНХАУ-ын 1-р зэрэглэлийн хамгаалалтанд байдаг Түвд бөхөн хамгийн олноороо, сүрэг сүргээрээ бэлчээрлэн байдаг. Тиймээс Хөх нуур, Түвдийн иргэд энэхүү амьтанг өндөрлөгийн эзэн хэмээн өргөмжлөн нэрлэдэг аж. Үргэлжлүүлэн фото мэдээллийг хүргэе.

Вы просмотрели все фото