Элсэн дундах ногоон бүрд
( 15 / 26 )

Элсэн дундах ногоон бүрд 2017 оны 06 сарын 16 өдөр 17:33

Хятадын хойд хэсэгт Хорчин цөлийн бүсийн баруун хэсэг Ар хорчин хошуу оршдог. Тус хошууны газар нутгийн 30 хувь цөлийн бүсэд багтдаг бөгөөд хошууны газар нутгийн 60 гаруй хувьд цөлжилт эрчимтэй явагдсан байдаг.

Вы просмотрели все фото