CCTV.com Монгол > Мэдээ > онцлох

"Их хорийн бүлгийн баримт бичгийн сонгомол" хэвлэгдэв

02-28-2017 10:29

Саяхан "Их хорийн бүлгийн удирдагчдын Ханжөүгийн дээд хурлын үр дүнгийн баримт бичгийн сонгомол" хэмээх номыг Гадаад хэлний ном хэвлэлийн газраас хятад, англи хэлээр хэвлэн, дотоод гадаадад тараав.

2016 оны 9-р сард Ханжөүд Их хорийн бүлгийн удирдагчдын 11 дэх дээд хурал амжилттай хуралдав. Уг дээд хурал бүтээлч, шинэлэг үр бүтээлүүд олж, дэлхийн эдийн засгийн өсөлтийн ирээдүйн шинэ зураг төслийг боловсруулж, дэлхийн эдийн засгийн сэргэлт хөгжлийг урагшлуулах явц дахь Хятадын цоо шинэ ул мөрийг тамгалан үлдээжээ.

"Их хорийн бүлгийн удирдагчдын Ханжөүгийн дээд хурлын үр дүнгийн баримт бичгийн сонгомол" хэмээх номд Их хорийн бүлгийн удирдагчдын Ханжөүгийн дээд хурлын албан мэдээ, Их хорийн бүлгийн шинэчлэлт өсөлтийн зураг төсөл, Их хорийн бүлэг 2030 он хүртлэх тогтвортой хөгжлийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө зэрэг чухал үр дүнгийн 10 баримт бичгийг түүвэрлэн оруулжээ.

Гаргагч:С.Бүрэнбаяр | Эх сурвалж:
mongol.cri.cn
Шинэ мэдээ
860010-1116160100